SEO คือ อะไร

SEO (Search Engine Optimization) คือ การทำเว็บไซต์ ให้ติดอันดับ Google ในหน้าแรก ๆ หนึ่งในกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ด้วยคำค้นหา Keyword ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ยิ่งถ้าเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google จะส่งผลตอบรับที่ดี ธุรกิจออนไลน์ จึงมีการทำ SEO ด้วยตัวเอง หรืออาจ จ้างทำ SEO เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค